BLOG

Przegląd samochodowy – dlaczego jest ważny?

Każdy kierowca jest zobowiązany do tego, by raz do roku dokonywać przeglądów technicznych samochodu. W czasie takiego badania pracownicy stacji diagnostycznej sprawdzają, czy auto nie ma żadnych usterek, które wykluczałyby je z uczestnictwa w ruchu drogowym. Warto pamiętać, że przegląd jest obowiązkiem każdego właściciela auta, a za brak jego wykonania  w terminie grożą srogie kary.

Co warto wiedzieć o przeglądzie samochodowym?

Przegląd samochodowy to obowiązkowe badanie pojazdu, które musi odbyć się przynajmniej raz do roku. Jest to bardzo ważne nie tylko ze względu wysokie kary, ale również ze względu na bezpieczeństwo, ponieważ w czasie przeglądu sprawdzany jest stan techniczny auta.

Każdy pojazd powinien trafić na stację diagnostyczną przynajmniej raz w roku. Nieco inaczej obowiązek ten wygląda w przypadku nowych aut, prosto z salonu. Tu pierwszy przegląd należy wykonać po 3 latach od pierwszej rejestracji, następnie po dwóch latach, a później już co rok.

Co jest sprawdzane w czasie przeglądu? Kontroli polega przede wszystkim:

  • stan techniczny instalacji elektrycznej,
  • działanie klaksonu,
  • zgodność przebiegu z zapisem z dowodu rejestracyjnego,
  • poziom emisji zanieczyszczeń dwutlenkiem węgla oraz zadymienia spalin,
  • stan oświetlenia,
  • stan ogumienia,
  • prawidłowe działanie układów i podzespołów mających największe znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy (m.in. układu kierowniczego, hamulcowego, zawieszenia),

Warto pamiętać, że sprawdzenie stanu technicznego pojazdu nie powinno być traktowane jako przykry obowiązek, a czynność, o jakiej należy pamiętać, dbając o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego.

Konsekwencje braku ważnego przeglądu technicznego auta

Na przegląd auta należy stawić się raz w roku, nie jest zatem trudno o tym pamiętać (a jeżeli już ktoś zapomni, w dowodzie rejestracyjnym zawsze znajduje się data poprzedniego badania). Niestety w dalszym ciągu jest spora grupa kierowców, która stawia się w stacji diagnostycznej po terminie. To błąd, nie tylko ze względu na to, że opóźnienie jest zagrożone wysokimi karami. Przede wszystkim należy pamiętać, że przegląd to nie tylko obowiązek, to również dbałość kierowcy o własne bezpieczeństwo.

Niezależnie od tego, czy badanie techniczne wykonywane jest w terminie, czy tuż po jego upłynięciu, na stacji kontroli wykonywane są dokładnie takie same czynności. Konsekwencje braku ważnego przeglądu mogą czekać kierowcę ze strony patrolu drogowego, gdy ten zostanie zatrzymany. W takim wypadku może dojść do zatrzymania dowodu rejestracyjnego do momentu wykonania obowiązkowego badania technicznego.

Wysokość mandatu za brak przeglądu ustala policjant, który zatrzymał auto do kontroli. To ile kierowca będzie musiał zapłacić, zależy od tego, w jakim stanie technicznym znajduje się pojazd. Jeżeli policjant stwierdzi, że samochód stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nie tylko zatrzymać dowód i przyznać wysoki mandat, ale również zlecić odholowanie niesprawnego auta na parking.